Archives

1 bình luận

Visa kỹ năng đặc…

Visa kỹ năng đặc định-tokutei gino-特定技能 là tư cách lao động mới dành cho người nước ngoài được áp dụng..

Chi tiết
0 bình luận

Kỳ thi đo lường…

Mở đầu Tài liệu đào tạo Kỳ thi đo lường kỹ năng ngành dịch vụ ăn uống là tài liệu..

Chi tiết


TẢI BẢN MẨU CV
Sau khi bạn tải về và hoàn thành các mục trong CV, bạn gửi vào email: info@jobdoa.com
Hotline: 0932.655.828