Archives

1 bình luận

Visa kỹ năng đặc…

Visa kỹ năng đặc định-tokutei gino-特定技能 là tư cách lao động mới dành cho người nước ngoài được áp dụng..

Chi tiết
0 bình luận

Kỳ thi đo lường…

Mở đầu Tài liệu đào tạo Kỳ thi đo lường kỹ năng ngành dịch vụ ăn uống là tài liệu..

Chi tiết
0 bình luận

Cách đăng ký thi…

1. Đăng ký thi Tokutei Ginou Kỹ Năng Đặc Định số 1 qua mạng ở Nhật ngành dịch vụ ăn..

Chi tiết


TẢI BẢN MẨU CV
Sau khi bạn tải về và hoàn thành các mục trong CV, bạn gửi vào email: info@jobdoa.com
Hotline: 0932.655.828