Cách đăng ký thi Kỹ Năng Đặc Định qua mạng ở Nhật ngành dịch vụ ăn uống

Cách đăng ký thi Kỹ Năng Đặc Định qua mạng ở Nhật ngành dịch vụ ăn uống
0

1. Đăng ký thi Tokutei Ginou Kỹ Năng Đặc Định số 1 qua mạng ở Nhật ngành dịch vụ ăn uống

Bạn truy cập vào trang chủ: https://otaff.or.jp và chọn trình tự như sau: 特定技能1号ー>外食業国内試験
đăng ký thi nghề kỹ năng đặc định nhà hàng

Viết bình luận

Hotline: 0932.655.828