• Lưu

  Tuyển đăc định nông nghiệp nam

  Đã đăng: 3 năm trước đây HOT
  • Number of recruits 3
  • Salary 190000-220000 JPY
  • Working hours
  • Holiday / Vacation
  • Nationality Vietnamese
  • Japanese level N4
  • Experience 2-5 years
  • Gender Male
  • Education level Hight School

  Nhân viên haken làm việc tại các nông trại vào các mùa bận rộntránh tình trạng bị thiếu việc làm khi hết mùa.Lương 190,000

Hotline: 0763.367.042