Hoang_Quan

Kỹ sư Điện
 • メンバーは: 2020-05-08
 • 経験 7~10年
 • 年齢 30才以上
 • 現在給料(万円/月)
 • 希望給料(万円/月) 2500
 • 日本語レベル 分からない
 • 最終学歴 大学

学歴

 • 06-2014~06-1017
  技術教育大学 - Hưng Yên - 電気系 - エンジニア

 • 12-2003~03-2007
  技術教育大学 - Vinh - 電気系 - 学士

職務履歴

 • 09-2019~現在
  Tập đoàn An Phát Holdings - Chuyên viên kiểm soát nội bộ mảng sản xuất

  -Kiểm soát tuân thủ mảng sản xuất các công ty thành viên trong tập đoàn.

  -Lập báo cáo hàng tháng quá trình hoạt động sản xuất để làm cơ sở dữ liệu xâydựng bảng Quản trị rủi ro cho các công ty thành viên.

  -Đánh giá quá trình hoạt động của các bộ phận tham gia sản xuất ở các công tythành viên: Kế hoạch sản xuất, Kỹ thuật, Sản xuất, Quản lý chất lượng.

  -Lập báo cáo sau các đợt kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất tại các công tythành viên.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

 • 10-2018~09-2019
  Công ty CP Xơ sợi tổng hợp An Sơn - Chuyên viên QA/QC

  - Tham gia xây dựng,triển khai thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng, thỏa mãnyêu cầu của khách hàng.

  - Tham gia cập nhật, sửađổi hệ thống tài liệu và cải tiến hệ thống quản lý cho phù hợp với thực tế sảnxuất kinh doanh trong từng giai đoạn.

  - Phối hợp thực hiện cáchoạt động đào tạo về nhận thức chất lượng, kỹ năng quản lý chất lượng cho CBNV.

  - Tiếp nhận và xử lý cácphản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm.

  - Tham gia bổ sung, xemxét các qui trình chung, tích hợp của hệ thống QLCL, bao gồm: kiểm soát sảnphẩm không phù hợp, đánh giá chất lượng nội bộ.

  -Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công. 

 • 10-2017~11-2018
  Công ty Savills Việt Nam - Nhân viên Kỹ thuật toàn nhà (28 tầng)

  - Phụ trách mảng Hệ thống điện tòa nhà. Nghiên cứu bản vẽ,nhận bàn giao hướng dẫn quy trình vậnhành từ nhà thầu để hướng dẫn lại cho các thành viênkhác.

  - Ngoài Hệ thống điện là công việc chính thì quản lý và vận hành các hệthống khác của tòa nhà: PCCC, CTTV, Âm thanh, Chiller…

  - Làm báo cáo định kỳ và báo cáo cho Kỹ sư trưởng.

  - Bóc tách các bản vẽ PCCC, hệ thống đèn sự cố… để phục vụ cho quá trình vận hành.

 • 10-2010~08-2017
  Công ty CP Hóa dầu & Xơ sợi Dầu khí - Tổ trưởng sản xuất

  - Quảnlý, điều phối nhân sự, giao việc và chỉ tiêu, đánh giá mức độ hoànthành.

  - Giámsát, đôn đốc và nhắc nhở công nhân vận hành. Đảm bảo công nhân thuộc quyền làmđúng theo quy trình và hướngdẫn.

  - Phốihợp các bộ phận liên quan theo dõi, giám sát hoạt động sản xuất, xử lý các lỗiphát sinh ảnh hưởng đến máy móc và chất lượng sản phẩm.

  - Kiểmsoát sản phẩm trước khi bàn giao sang khu vựcQC

  - Thực hiện công tácthống kê, báo cáo Lãnh đạo xưởng những tồn đọngtrong ca và những thống kê sản xuất định kỳ.

  - Hướngdẫn & đào tạo cho công nhân có trìnhđộtay nghề thấp.

 • 02-2008~08-2010
  Công ty CP Cơ điện Dầu khí VN PVME - Nhân viên kỹ thuật

  Lắp đặt phần điện dây chuyền nhà máy Hóa dầu & Xơsợi Dầu khí Đình Vũ: Hệ thống điện khu xử lý nước thải, HT điện phòng dầu và phòngthay Pack PSF, HT điện bơm Spinning PSF, HT điện khu kéo sơitầng1PSF,HT điệnphòngPackvàphòng dầu Filament.

プロフェッショナルスキル

Sử dụng Word
90%
Sử dụng Excel
80%
Sử dụng Power point
80%
Có kiến thức kỹ thuật, đọc bản vẽ kỹ thuật công nghệ, tài liệu kỹ thuật
80%
日本担当者: +84763367042