Xuanan94

Vận hành máy, bảo dưỡng ô tô, lắp ráp, cơ khí
  • メンバーは: 2019-03-11
  • 経験 0~2年
  • 年齢 24~26才
  • 現在給料(万円/月) 500
  • 日本語レベル N5-挨拶程度
  • 最終学歴 大学

Hotline: 090-3703-1557